วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563

อำเภอศรีสมเด็จต้นแบบแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี


อำเภอศรีสมเด็จ โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต(พชอ.) ขับเคลื่อนการดำเนินงานอำเภอต้นแบบแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีโพสต์ความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only