ติดต่อเรา


ช่องทางติดต่อ /ร้องเรียน /ร้องทุกข์

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด


ที่อยู่
หมู่ที่ 10 ตำบลศรีสมเด็จอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ด 450000


เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน
0 4350 8109

อีเมล

เว็บไซต์
https://sisomdet.moph.go.th/
https://sisomdet.blogspot.com/


เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหาร

นายชำนาญ  จำรองเพ็ง  ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ  โทร. 08 9575 6300

นายมานะ  ศิริเลี้ยง  ตำแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ  โทร. 08 3778 8844

นางสุภาวดี  เจริญนนท์  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ทอง  โทร. 08 0314 5553

นางสาวอัญชนา  ตำแยโย  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงควง  โทร.09 1057 0219

นางพิสมัย  จันทรสมัย  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเปลือย  โทร.09 5658 3802

นายศิริ  สุริโย  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองใหญ่  โทร.09 8960 5589

นายกาลเวลา  ดังก้อง  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนจิก  โทร.09 9562 5352

นางประกายวัลย์  มณีกัญญ์  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์สัย  โทร.08 1057 4852

นายพิทักษ์  โทนหงสา  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาก  โทร.08 856 23289มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน


แสดงความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only