แผนปฏิบัติราชการประจำปี

แผนปฏิบัติการตามเป้าหมายยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์อำเภอศรีสมเด็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

>> ยทธศาสตร์2564 ส่วนนำ


>> ยทธศาสตร์2564 ยุทธ3+4แผนยุทธศาสตร์อำเภอศรีสมเด็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

>> ส่วนนำ

>> ยุทธศาสตร์ที่ 1 Prevention Prornotion & Protection Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)

>> ยุทธศาสตร์ที่ 2 Sevice Excellence (บริการเป็นเลิศ)

>> ยุทธศาสตร์ที่ 3 People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ)

>> ยุทธศาสตร์ที่ 4 Goverance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)
แผนยุทธศาสตร์อำเภอศรีสมเด็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

>> ไฟล์แผนยุทธศาสตร์ 1

>> ไฟล์แผนยุทธศาสตร์ 2

>> ไฟล์แผนยุทธศาสตร์ 3

>> ไฟล์แผนยุทธศาสตร์ 4

>> ไฟล์แผนยุทธศาสตร์ 5แสดงความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only