ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

1. แบบใบลา

          - ใบลาพักผ่อน
          - ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

2. ใบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล

          - ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131)

3. ใบเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร

          - ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (แบบ 7223)

4. ใบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน

          - ใบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน

5. ใบขอย้าย

          - ใบขอย้าย

6. ทำบัตรข้าราชการ
          - ไฟล์ทำบัตรข้าราชการ

แสดงความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only