โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์สัย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์สัย

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

บุคลากร
นางประกายวัลย์  มณีกัญญ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์สัย


นายทวีศักดิ์  ลุนนี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นางกุลทรัพย์  ลุนนี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นางเยาวลักษณ์  คำโนนงิ้ว
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางนิติพร  หานนท์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางนิตยา  บุญรักษ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน


ข้อมูลทั่วไป

สถานีอนามัยบ้านโพธิ์สัย(รพ.สต.โพธิ์สัย) ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดทำการเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2537 ตั้งอยู่ที่บ้านโพธิ์สัย หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด บนเนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน ติดถนนลาดยาง เป็นอาคาร 2 ชั้น ตามแบบของกระทรวงสาธารณสุขที่ 8170/36 โดยมีข้อมูลพื้นฐานพอสังเขปดังนี้
ตำบลโพธิ์สัยมีพื้นที่ทั้งหมด 17,562.5 ไร่ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ด 20 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกตามถนนหลวงสายหลักที่ 23 ถนนแจ้งสนิท เส้นทางร้อยเอ็ด – มหาสารคาม อยู่ห่างจากตัวอำเภอศรีสมเด็จ 15 กิโลเมตร มีอาณาเขตการติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ ติดกับตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออกติดกับตำบลปอภาร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตกติดกับตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 10 หมู่บ้าน 1,094 หลังคาเรือน ประชากร 5,013 คน มีเจ้าหน้าที่ประจำ รพ.สต. 4 คน ( อัตราส่วน จนท. : หลังคาเรือน : ประชากร = 1 : 273 : 1,253 ) มีโรงเรียนในเขตรับผิดชอบของสถานีอนามัย 4 แห่ง ( ไม่รวมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดและโรงเรียนอนุบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ) มี ศสมช. 10 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง วัด 11 แห่ง มีหน่วยงานราชการในพื้นที่ คือ กองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และสถานีทดลองเกษตรกรรม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่น่าสนใจคือ อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่งและสนามกอล์ฟขนาดมาตรฐานของค่าย พล ร.6

แสดงความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only