ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

ผลการปฏิบัติงานเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562


>> สรุปผลงานรายหน่วยบริการ อำเภอศรีสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

>> สรุปผลงานตามตัวชี้วัด รายพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

>> สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เปรียบเทียบระดับจังหวัด)ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561

>> การดำเนินงานตามตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เปรียบเทียบระดับจังหวัด)

>> สรุปผลงานภาพรวมอำเภอศรีสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

>> สรุปผลงานตามตัวชี้วัด รายพื้นที่อำเภอศรีสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561แสดงความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only