วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ขอความร่วมมือในการแต่งกาย


ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เสนอขอความร่วมมือเชิญชวนให้ข้าราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงาน ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ด แต่งกายในวันปฏิบัติราชการ ดังนี้

1. วันจันทร์ ชุดเครื่องแบบสีกากีคอพับ
2. วันอังคาร ชุดผ้าไทยพื้นเมือง
3. วันพุธ ชุดสุภาพ
4. วันพฤหัสบดี สวมเสื้อกีฬา “ร้อยเอ็ดเกมส์”
5. วันศุกร์ สวมเสื้อสีม่วงดอกอินทนิลประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

จึงขอความร่วมมือมาเพื่อแต่งกายตามกำหนด โดยพร้อมเพรียงกัน

แสดงความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only