วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน และสิ่งของในวันงาน “วันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี ๒๕๕๗”


ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดจัดงาน “วันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี ๒๕๕๗” ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้และสิ่งของไปใช้กิจการของเหล่ากาชาด และนำไปออกร้านมัจฉากาชาดในงาน “ประเพณีปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๕๗” ในห้วงระหว่างวันศุกร์ ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

ในการนี้จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ร่วมบริจาคเงิน และสิ่งของในงาน “วันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี ๒๕๕๗” โดยบริจาคได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด และที่ทำการปกครองอำเภอ ฝ่ายการเงินและบัญชี เพื่อรวบรวมเงินและสิ่งของบริจาคมอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ต่อไป

แสดงความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only