วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563

อำเภอศรีสมเด็จจัดฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นที่ 1 (ภาคปฏิบัติ)

     วันที่ 17 ตุลาคม 2563 ( 08.30 น.) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นอำเภอ ศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน 16 คน รายงานตัว ณ. ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุข อำเภอ ศรีสมเด็จ  เพื่อฝึกปฏิบัติงานในสถานบริการและชุมชน ตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นที่ 1 (ภาคปฏิบัติ)   วันที่  17 -21 ตุลาคม 2563 โดยมี นาย ชำนาญ จำรองเพ็ง  สาธารณสุข อำเภอ ศรีสมเด็จ  และทีมวิทยากรพยาบาล Care Manager : CM ร่วมต้อนรับและชี้แจงแนวทางการฝึกภาคปฏิบัติ

โพสต์ความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only