วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

พชอ.ศรีสมเด็จ ศึกษาดูงานสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี


คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด และคณะทำงาน เข้าศึกษาดูงานการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี(OV/CCA) สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เชิงบูรณาการในพื้นที่

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้ต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด และคณะทำงานแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด “ศรีสมเด็จโมเดล” นำโดย นายชำนาญ จำรองเพ็ง สาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ พร้อมด้วยคณะทำงาน ผู้แทนจากส่วนราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และภาคเอกชน ในอำเภอศรีสมเด็จ จำนวน 32 คน ณ ห้องประชุม 5314 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีของโครงการ CASCAP และสถาบันวิจัยฯ

จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “อาหารปลอดภัย ปลาปลอดพยาธิ” โดย อ.ดร.ศิรินทิพย์ บุญจรัสภิญโญ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะศึกษาดูงานได้รับฟังการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การเก็บข้อมูลและใช้งานระบบ Isan Cohort” โดย นายชัยวัฒน์ ทะวะรุ่งเรือง Senior Programmer จากศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ (DAMASAC) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในช่วงบ่าย เป็นการบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “การตรวจคัดกรองเพื่อการจัดการและการกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับ” โดย ศ.ดร.ไพบูลย์ สิทธิถาวร ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้นคณะทำงานฯ ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการตรวจพยาธิใบไม้ตับจากแอนติเจนในปัสสาวะ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานและการดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี ที่หอผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการศึกษาดูงานและประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด เชิงบูรณาการในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อที่จะได้นำเอาแนวทางการทำงานที่ร่วมประชุมหารือกันในวันนี้ ไปขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเชิงบูรณาการใน อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่อง ที่จะนำเอาองค์ความรู้และงานวิจัยลงไปขับเคลื่อนดำเนินงานแก้ไขปัญหาในพื้นที่ร่วมกับภาคประชาชนแบบเต็มรูปแบบ เพื่อที่จะลดและแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีให้หมดไปจากภาคอีสานและประเทศไทย

>> อัลบั้มภาพ <<
แสดงความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only