วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562

ประชุมการรับรู้การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ด้านการสื่อสารความเสี่ยงในพื้นที่หมู่บ้านที่ตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า


วันที่  27  มีนาคม 2562  ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านเหล่าอาราง หมู่ที่ 8 ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ดกลุ่มควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ จัดกิจกรรมประชาคมชาวบ้านในพื้นที่ ที่มีรายงานพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า โดยดำเนินการร่วมกับเครือข่ายได้แก่ โรงพยาบาลศรีสมเด็จ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสมเด็จ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนจิก และแกนนำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. จากบ้านเหล่าอาราง เพื่อจัดการปัญหาเร่งด่วนด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในชุมชน ให้ประชาชนและผู้นำชุมชน มีส่วนร่วมรับรู้และเท่าทัน ร่วมจัดการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่  การประชาคมร่วมกัน เน้นการคืนข้อมูลและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมให้มีความพร้อมจัดการปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ได้ โดยร่วมมือกันระหว่างเครือข่ายด้านสาธารณสุข ปศุสัตว์ เทศบาล และชุมชน – ผู้นำชุมชน จำนวน 80 คน

มติชุมชน มาตรการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน
กลุ่มที่ 1
1.เฝ้าระวังสุนัขจรจัด
- ประชาสัมพันธ์เตือนลูกบ้าน
- แจ้งผู้ใหญ่บ้าน, อบต.
- ฉีดวัคซีนให้สุนัข
2. เฝ้าระวังดูอาการสุนัขของตัวเอง
 - สังเกตอาการ
- ฉีดวัคซีนประจำปี
- ทำหมัน สุนัขตัวผู้ ตัวเมีย
3.  เก็บข้อมูลสุนัข
- เกิดใหม่และมีที่อยู่แล้ว
4.  กรณีถูกสุนัขกัด
- ล้างแผลให้สะอาด ใส่ยา
- ไปสถานพยาบาล
 - จับหรือกักสนุขไว้ 10-14 วัน
- สังเกตอาการหรือล่ามโซ่ไว้
- แจ้งผู้นำ ปศุสัตว์ เพื่อดำเนินการต่อไป

กลุ่มที่ 2
1.นำสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (เจ้าของสุนัข)
2.เจ้าของสุนัขเฝ้าระวังสังเกตถ้ามีอาการผิดปกติให้แจ้งผู้รับผิดชอบในพื้นที่นั้น
3.ถ้าสุนัขมีอาการผิดปกติให้กักขังดูอาการ 10-15 วันในกรงขัง โดยเจ้าของสุนัขต้องับผิดชอบให้อาหารและน้ำ
4.เจ้าของสุนัขต้องรับผิดชอบคนที่ถูกสุนัขกัด
5.ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเมื่อมีสุนัขอาการผิดปกติ
6.เมื่อถูกสุนัขกัดให้ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่ ประมาณ 15 นาทีแล้วรีบไปฉีดวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์
7.แจ้งผู้รับผิดชอบในพื้นที่เมื่อพบเห็นสุนัขจรจัดเข้ามาในหมู่บ้าน
แสดงความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only