วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562

ศปถ.จังหวัดร้อยเอ็ด ออกติดตามการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุ อำเภอศรีสมเด็จ


26 มีนาคม 2562 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ออกติดตามการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.) อำเภอศรีสมเด็จ ณ หอประชุมอำเภอศรีสมเด็จ โดยนายเลิศบุศย์  กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในที่ประชุม  พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ได้แจ้งแนวทางการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
- คปถ.จังหวัดร้อยเอ็ด
- สำนักงาน ปภ.จังหวัดร้อยเอ็ด
- ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
- ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
- สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด
- แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
- แขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด
- สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด
- สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด
- สำนักงาน คปภ.จังหวัดร้อยเอ็ด
- บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด

ที่งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เน้นย้ำการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุตามแนวทาง 7 มาตรการสำคัญ คือ 1. ลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจังและต่อเนื่อง ด้านสังคมและชุมชน ด้านการรับรู้และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน 2. ลดปัจจัยเสี่ยงด้านการใช้รถใช้ถนน 3. ลดปัจจัยเสี่ยงด้านการใช้รถสาธารณะ 4. มาตรการช่วยเหลือหลังการเกิดอุบัติเหตุ 5. มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ 6. มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว และ 7. มาตรการการบริหารจัดการ

(ดาวโหลดไฟล์นำเสนอ) การดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.) อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด


แสดงความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only