วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เกียรติบัตรหมู่บ้านปลอดโรคไข้เลือดออก ปี 2561


วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
นายพจน์ เอกอนันต์ถาวร นายอำเภอศรีสมเด็จ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรหมู่บ้านปลอดโรคไข้เลือดออก ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้

หมู่บ้านปลอดไข้เลือดออก ติดต่อกัน 15 ปี (2547 - 2561)  จำนวน 4 หมู่บ้าน
1. บ้านหนองแวงควง  หมู่ที่ 6  ตำบลหนองแวงควง
2. บ้านโนนน้ำเงิน  หมู่ที่ 11  ตำบลหนองแวงควง
3. บ้านกอก  หมู่ที่ 12  ตำบลสวนจิก
4. บ้านหัวหนองแวง  หมู่ที่ 14  ตำบลสวนจิก

หมู่บ้านปลอดไข้เลือดออก ติดต่อกัน 5 ปี (2557 - 2561)  จำนวน 21 หมู่บ้าน
1. บ้านบุมะเขือ  หมู่ที่ 12  ตำบลศรีสมเด็จ
2. บ้านศรีโพธิ์ทอง  หมู่ที่ 1  ตำบลโพธิ์ทอง
3. บ้านเขวาน้อย  หมู่ที่ 2  ตำบลโพธิ์ทอง
4. บ้านหนองแวงควง  หมู่ที่ 2  ตำบลหนองแวงควง
5. บ้านหนองคูโคก  หมู่ที่ 8  ตำบลหนองแวงควง
6. บ้านหนองขุมดิน  หมู่ที่ 9  ตำบลหนองแวงควง
7. บ้านหนองสี่มุม  หมู่ที่ 10  ตำบลหนองแวงควง
8. บ้านเมืองเปลือย  หมู่ที่ 1  ตำบลเมืองเปลือย
9. บ้านป่าเม้าเหนือ  หมู่ที่ 2  ตำบลเมืองเปลือย
10. บ้านท่าแร่  หมู่ที่ 4  ตำบลเมืองเปลือย
11. บ้านดงเมือง  หมู่ที่ 5  ตำบลเมืองเปลือย
12. บ้านเมืองเก่า  หมู่ที่ 7  ตำบลเมืองเปลือย
13. บ้านหนองม่วง  หมู่ที่ 5  ตำบลหนองใหญ่
14. บ้านหนองไฮ  หมู่ที่ 3  ตำบลสวนจิก
15. บ้านหนองคูคำ  หมู่ที่ 9  ตำบลสวนจิก
16. บ้านสนามชัย  หมู่ที่ 13  ตำบลสวนจิก
17. บ้านหญ้าคา  หมู่ที่ 5  ตำบลโพธิ์สัย
18. บ้านโนนโพธิ์  หมู่ที่ 8  ตำบลโพธิ์สัย
19. บ้านโพนทอง  หมู่ที่ 9  ตำบลโพธิ์สัย
20. บ้านโสกเชือก  หมู่ที่ 10  ตำบลโพธิ์สัย
21. บ้านหนองคูยาง  หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านบาก


โพสต์ความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only