วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562

ศรีสมเด็จ บูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เป็นของขวัญปีใหม่ประชาชน ครั้งที่ 2


สาธารณสุขศรีสมเด็จ จัดกิจกรรมบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มอบเป็นของขวัญปีใหม่เพื่อดูแลประชาชน ช่วงที่สอง

วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 09.39 น. นางละอองเพชร พุฒิพัฒน์พาณิชย์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอศรีสมเด็จ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โดยมีนายอัศราวุธ ใจหาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสมเด็จ เป็นผู้กล่าวรายงาน

อำเภอศรีสมเด็จ โดยความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันดำเนินโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ตำบลโพธิ์สัย อ. ศรีสมเด็จ จ. ร้อยเอ็ด มีประชาชนเข้าร่วมงาน/มารับบริการ รวมทั้งสิ้น 500 คน

1.กิจกรรมการแพทย์ขั้นพื้นฐาน
-ผู้มารับบริการตรวจโรคทั่วไป 85ราย (ส่งต่อ.โรงพยาบาลศรีสมเด็จ 2 รายและโรงพยาบาลร้อยเอ็ด 1 ราย)
2.ทันตกรรมเคลื่อนที่
ด้านทันตกรรม 25 ราย(ถอนฟัน 2 ราย ,ขูดหินปูน 3.ราย ,เคลือบหลุมร่องฟัน.ไม่มี...ราย ,ส่งต่อ.1.รายตรวจสุขภาพปากและอื่นๆ 19 ราย)
3.บริการตรวจตา
-ผู้มารับบริการตรวจรักษาโรคตาทั่วไป จำนวน 22ราย
-ผู้มารับบริการตรวจวัดสายตา 22 ราย
-ตรวจวัดสายตาผู้สูงอายุ 11 ราย
4.สุขภาพจิตเคลื่อนที่
-คัดกรองสุขภาพจิต จำนวน 80ราย
-แนะนำด้านสุขภาพจิต จำนวน 25ราย
5.เยี่ยมผู้สูงอายุ ติดเตียง 1 ราย
2.กิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ฝึกทำขนมชั้น จำนวน 25 คน

[ภาพกิจกรรม]
แสดงความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only