วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561

ข้าราชกรไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดินหน้าอย่างไร


ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับแจ้งจากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2561 โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญบางประการที่แตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา ซึ่งมีผลต่อการปฏิบัติราชการและการบริหารงานภาครัฐ จึงได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ โดยสามารถดาวน์โหลด Infographic ชุด "ข้าราชกรไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดินหน้าอย่างไร" ได้ที่ Youtube


แสดงความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only