วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เกียรติบัตรหมู่บ้านปลอดโรค ปี 2560


วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
นายพจน์ เอกอนันต์ถาวร นายอำเภอศรีสมเด็จ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรหมู่บ้านปลอดโรค
ไข้เลือดออก ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้

เกียรติบัตรหมู่บ้านปลอดโรคไข้เลือดออก 15 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2560)
**บ้านหนองแวงควง หมู่ที่ 6  ตำบลหนองแวงควง
**บ้านหนองสี่มุม หมู่ที่ 10  ตำบลหนองแวงควง
**บ้านกอก หมู่ที่ 12  ตำบลสวนจิก
**บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ 14 ตำบลสวนจิก

เกียรติบัตรหมู่บ้านปลอดโรคไข้เลือดออก 5 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2560)
*บ้านเหล่ากาชาด หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ทอง
*บ้านหนองขุมดิน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแวงควง
*บ้านโนนน้ำเงิน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแวงควง
*บ้านเมืองเปลือย หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองเปลือย
*บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลสวนจิก
*บ้านสนามชัย หมู่ที่ 13 ตำบลสวนจิก
*บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์สัย
*บ้านบาก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านบากแสดงความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only