วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

หน่วยแพทย์ พอ.สว. ครั้งที่ 6/2561


(15 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนโนนสีดาวิทยา ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ โดยการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อให้บริการประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลการคมนาคม ในด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค บริการด้านทันตกรรมแก่ประชาชน
ในการออกหน่วย พอ.สว.ในครั้งนี้ มีประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองใหญ่ และตำบลใกล้เคียงมารับบริการเป็นจำนวนมาก

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะแพทย์ พยาบาล และสมาชิก พอ.สว. ที่ออกปฏิบัติงานให้บริการประชาชน พร้อมพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนที่มารอรับบริการทางการแพทย์ โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายพิจิตร บุญทัน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายพจน์ เอกอนันต์ถาวร นายอำเภอศรีสมเด็จ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิก พอ.สว. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอสม. ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้แสดงความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only