วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

โครงการกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี


อำเภอศรีสมเด็จ ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7 จังหวัดขอนแก่น และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด.. ได้ดำเนินโครงการกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี ในปี 2559 พร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ จะทรงพระชนมพรรษา 84 พรรษา ตลอดจนในปีพุทธศักราช 2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา


การตรวจคัดกรองอุจจาระ ระหว่างวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2559 ณ.โรงพยาบาลศรีสมเด็จ..โดยมีผู้มาตรวจอุจจาระถึง..943 ราย
โดยดำเนินการในตำบลศรีสมเด็จ..ซึ่งเป็นตำบลต้นแบบ..




แสดงความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only