วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งเบื้องต้น


วันที่ 13 มิถุนายน 2559 CUP ศรีสมเด็จ จัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งเบื้องต้น เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ ปีงบประมาณ 2559
โดยวิทยากรพิเศษ อาจารย์พิมพ์วรา อัครเธียรสิน พยาบาลชำนาญการพิเศษ หัวหน้าศูนย์สันติวิธีเจรจาไกล่เกลี่ย โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรในเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จในการใช้กระบวนการสันติวิธีเพื่อจัดการความขัดแย้งในการทำงาน พัฒนาทักษะการจัดการความขัดแย้งของบุคลากรในเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ และเพื่อให้เกิดเครือข่ายนักจัดการความขัดแย้งในระบบการแพทย์และสาธารณสุข ให้เกียรติเปิดการประชุมโดย ทันตแพทย์มหาชนมาตย์วิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง(RM)และประธานคณะกรรมการ ENV ปิดการประชุมโดยนายชำนาญ จำรองเพ็ง สาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ


แสดงความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only