วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559

โรงพยาบาลศรีสมเด็จได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน


นายแพทย์อรรณพ รัตนวรรณชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสมเด็จ กับความสำเร็จและความภาคภูมิใจที่สำคัญของชาวโรงพยาบาลศรีสมเด็จ ที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล อันเกิดจากการนำพาของผู้บริหาร ความร่วมมือร่วมใจจากเจ้าหน้าที่ทุกคนจนทำให้โรงพยาบาลศรีสมเด็จมีวันนี้ได้ และเราจะไม่หยุดยั้งในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้การบริการที่ประทับใจ ได้มาตรฐาน ชุมชนเข้มแข็งและการร่วมแรงของพลังเครือข่ายที่คงทนยั่งยืนต่อไปแสดงความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only