วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

นิเทศติดตามการดำเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ


วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมคณะ นิเทศติดตามการดำเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ พร้อมให้นโยบายการดำเนินงานพร้อมให้คำแนะนำการจัดทำแผนงานโครงการให้ตอบโจทย์ปัญหาในพื้นที่อย่างแท้จริง การดำเนินงานแก้ปัญหาไข้เลือดออกตามนโยบาย 3 เก็บ 3 โรค และ 5 ส. การดำเนินงานโรคมะเร็ง โดยการให้ความรู้ที่ทันสมัย ลดการใช้กล่องโฟม หลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติก ด้านอาหารปลอดภัยใช้กิจกรรมรณรงค์ การใช้สื่อที่เหมาะสม ด้านการลดอุบัติเหตุ หน่วยบริการสาธารณสุขต้องเป็นต้นแบบ เป็นแบบอย่างที่ดี การจัดตั้ง CKD Clinic กิจกรรมรณรงค์ 5 ข้อปฏิบัติคือ 1.ดื่มน้ำสะอาด 1-2ลิตร/วัน 2.ลดหวาน มัน เค็ม 3.หลีกเลี่ยงการกินยาแก้ปวด 4.หลีกเลี่ยงการใช้ยาต้ม ยาหม้อ อาหารเสริม 5.งดสูบบุหรี่ ได้ให้คำชื่นชมการดำเนินงานของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ ที่ได้มีการวิเคราะห์ปัญหาในพื้นที่ในการเป็นข้อมูลในการดำเนินงาน และมีเครือข่ายที่เข้มแข็ง


แสดงความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only