วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หมู่บ้านปลอดโรคไข้เลือดออก ต่อเนื่อง ๑๐ ปี


(๒ ก.พ.๒๕๕๙) พิธีมอบเกียรติบัตรหมู่บ้านปลอดโรคไข้เลือดออก ต่อเนื่อง ๑๐ ปี ที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน โดย นายพจน์ เอกอนันต์ถาวร นายอำเภอศรีสมเด็จ
ซึ่งอำเภอศรีสมเด็จมีหมู่บ้านที่ปลอดโรคไข้เลือดออกต่อเนื่อง ๑๐ ปี(๒๕๔๙ -๒๕๕๘) จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน ดังนี้
๑.บ้านหนองคูโคก หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแวงควง
๒.บ้านโคกไพรี หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองแวงควง
๓.บ้านหนองแวงควง หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองแวงควง
๔.บ้านโนนนำ้เงิน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองแวงควง
๕.บ้านเหล่าดอนไฮ หมู่ที่ ๘ ตำบลเมืองเปลือย
๖.บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองใหญ่
๗.บ้านป่าแหน หมู่ที่ ๕ ตำบลสวนจิก
๘.บ้านกอก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสวนจิก
๙.บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลสวนจิก
๑๐.บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลโพธิสัย

แสดงความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only