วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559

CUP ศรีสมเด็จ อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมง


เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมง ตามโครงการศรีสมเด็จร่วมใจพัฒนาเครือข่ายดูแล ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช.เขต7 ขอนแก่น
แสดงความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only