วันอังคารที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2557

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ รับการนิเทศ ติดตาม กำกับตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/2557


เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ รับการนิเทศ ติดตาม กำกับตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/2557
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลศรีสมเด็จ คณะนิเทศโดยการนำของ นายวุฒินันท์ ตปนียากร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

แสดงความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only