วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2557

โรงพยาบาลศรีสมเด็จ มุ่งมั่นสู่การรับรองคุณภาพ โรงพยาบาลในปี 2557


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ทีมนำโรงพยาบาลศรีสมเด็จ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการการสร้างการเรียนรู้  SPA in Action เพื่อการพัฒนาคุณภาพ

แสดงความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only