วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563

รับบริจาคโลหิต


(18 มิถุนายน 2563)  นายนิพนธ์  ไชยณรง  จงถาวรวุฒิ  นายอำเภอศรีสมเด็จ  พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ส่วนราชการ ข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และพี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธา  ร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอศรีสมเด็จ มีการรับบริจาคโลหิตและอวัยวะ ดังนี้
มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตทั้งสิ้นจำนวน 322   คน  สามารถบริจาคได้  275  คน 
ปริมาณเลือด  123,750   ซีซี 
คนที่ไม่ผ่านการคัดกรอง 47 คน เนื่องจากมีภาวะซีด ความดันโลหิตสูง และมีโรคประจำตัว
มีผู้บริจาคดวงตา และมีผู้ขอบริจาคอวัยวะที่สำคัญ จำนวน   20  คน   
รวมทั้งสิ้น 342 คน
แสดงความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only