วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

งานแสดงมุทิตาจิต นางดรุณี ปักโคสังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ มีข้าราชการที่ลาออกจากราชการ จำนวน 1 ท่านคือ นางดรุณี  ปักโคสัง   ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเปลือย  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 นั้น

เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จึงได้ร่วมกันจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ นางดรุณี  ปักโคสัง  ในวันศุกร์ที่  29 กันยายน 2562   ณ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเปลือย

ขอให้คุณความดีที่คุณดรุณี ที่ทำมาตลอดชีวิตราชการ น้อมนำให้คุณดรุณีและครอบครัวประสพแต่ความสุข ความเจริญ คิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนา ตลอดไป...เทอญ

(คลิก)ดูภาพกิจกรรมแสดงความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only