วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

สสจ.ร้อยเอ็ด นิเทศติดตามกำกับประเมินผลงาน รอบที่ ๑/๒๕๖๓ ที่ คปสอ.ศรีสมเด็จวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. นายบุญเลิศ พิมศักดิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ จังหวัดร้อยเอ็ด ออกนิเทศ ติดตาม กำกับ และประเมินผลการปฏิบัติราชการสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ คปสอ.ศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นพ.อัศราวุธ ใจหาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสมเด็จ นายชำนาญ จำรองเพ็ง สาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ นายมานะ ศิริเลี้ยง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตลอดจุดอ่อน จุดแข็ง และโอกาสพัฒนาในประเด็นสำคัญ รวมทั้งการวางแผนพัฒนางาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

จากนั้น เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. นายบุญเลิศ พิมศักดิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะกรรมการฯ ลงนิเทศ ติดตาม กำกับ และประเมินผลการปฏิบัติราชการสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จโดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงควงและภาคีเครือข่ายให้การต้อนรับ นำเสนอผลการดำเนินงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้.

(คลิก)ดูภาพกิจกรรมโพสต์ความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only