วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ศรีสมเด็จ บูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มอบเป็นของขวัญปีใหม่ประชาชน


วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายพจน์ เอกอนันต์ถาวร นายอำเภอศรีสมเด็จ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดบ้านหนองแวงควง ต. หนองแวงควง อ. ศรีสมเด็จ จ. ร้อยเอ็ด มีนายอัศราวุธ ใจหาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสมเด็จ เป็นผู้กล่าวรายงาน

อำเภอศรีสมเด็จ โดยความร่วมมือของส่วนราชการทุกส่วนของอำเภอศรีสมเด็จ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมกันดำเนินโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจัดกิจกรรมฝึกอาชีพการจักสานตะกร้าและหมวกจากต้นกก มีประชาชนเข้าร่วมงาน/มารับบริการ รวมทั้งสิ้น 490 คน

กิจกรรมด้านสาธารณสุข
-ผู้รับบริการตรวจโรคทั่วไป 81ราย (ส่งต่อ - ราย)
-ผู้รับบริการด้านทันตกรรม 21 ราย(ถอนฟัน 5 ราย ,ขูดหินปูน 3ราย ,เคลือบหลุมร่องฟัน - ,ส่งต่อ 1ราย)
-ผู้รับบริการตรวจรักษาโรคตาทั่วไป จำนวน 19 ราย
-ผู้มารับบริการตรวจวัดสายตา 30 ราย
-ตรวจวัดสายตาผู้สูงอายุ 20 ราย
-คัดกรองสุขภาพจิต 81ราย
-แนะนำด้านสุขภาพจิต จำนวน 81ราย
-กิจกรรมเยี่ยมศูนย์มีสุข มีผู้สูงอายุ ผู้พิการ มาร่วมกิจกรรม ในศูนย์ 17 ราย

กิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ได้แก่ การฝึกทำตะกร้าและหมวกจากกก จำนวน 50 คน.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1990583771061410&type=1&l=5b724bc29e
แสดงความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only