วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เกียรติบัตร “การดูแลแบบประคับประคอง อำเภอศรีสมเด็จ” ปี 2557


โรงพยาบาลศรีสมเด็จ ได้รับเกียรติบัตรจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, กระทรวงสาธารณสุขในเขตบริการสุขภาพที่ 7 และสำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 7 ขอนแก่น ให้เป็น หน่วยงานที่มีการพัฒนาเครือข่ายบริการดีเด่น เครือข่าย “การดูแลแบบประคับประคอง อำเภอศรีสมเด็จ” ปี 2557

แสดงความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only