วันเสาร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2564

ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อำเภอศรีสมเด็จ


(17 เม.ย.64) เวลา 09.00น 

ร้อยโท ธวัชชัย  เห็มวัง นายอำเภอศรีสมเด็จ พร้อมด้วยทีมควบคุมโรคเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ อสม. ร่วมประชุมชี้แจงมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สร้างความเข้าใจในการปฏิบัตืตัวเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค พร้อมมอบอุปกรณ์ใช้สำหรับกักตัว 14 วัน แก่กลุ่มเสี่ยง

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 16 เม.ย.64 พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 3 ราย (เป็นรายที่ 28, 29, และ 30 ของจังหวัดร้อยเอ็ด)ในหมู่บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 8 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 

จากการสอบสวนของทีมควบคุมโรคพบว่า ผู้ป่วยรายแรกของพื้นที่อำเภอศรีสมเด็จ ติดเชื้อมาจากจังหวัดนนทบุรี และติดต่อไปยังรายที่ 2 และ 3 เนื่องจากเป็นบุคคลในครอบครัวและสัมผัสใกล้ชิดกัน

ทีมควบคุมโรคได้ค้นหากลุ่มเสี่ยงเพิ่มเติม พบว่ามีผู้สัมผัสที่เสี่ยงสูง จำนวน 10 ราย ได้ส่งตัวเพื่อเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจหาเขื้อโควิด ที่โรงพยาบาลศรีสมเด๊จ และสั่งให้กักตัวเป็นเวลา 14 วัน โดยเฝ้าระวังอาการและตรวจวัดอุณหภูมิรายงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกวัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำซึ่งเป็นประชาชนในหมู่บ้าน ได้กำชับให้กักตัวจำนวน 14 วัน และเฝ้าระวังอาการเช่นกัน ทั้งนี้ทีมควมคุมโรคได้ติดตามค้นหาผู้สัมผัสเพิ่มเติมและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และขอความร่วมมือประชาชนทุกคนช่วยกันป้องกันควบคุมโรคตามมาตรการ D-M-H-T-T เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคต่อไป


แสดงความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only