วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

สสจ.ร้อยเอ็ด ออกนิเทศและประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ศรีสมเด็จ


วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นพ.ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนางอัมรา ธำรงทรัพย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นำคณะกรรมการนิเทศฯและนักวิชาการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ออกนิเทศ ติดตาม กำกับ และประเมินผลการปฏิบัติราชการสาธารณสุข รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นอำเภอที่ ๘ ที่ คปสอ.ศรีสมเด็จ

ภาคเช้า ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลศรีสมเด็จ
ภาคบ่าย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์สัย

โดยมี นพ.อัศราวุธ ใจหาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสมเด็จ พร้อมด้วยนายมานะ ศิริเลี้ยง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ และนางประกายวัลย์ มณีกัญญ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์สัย นำคณะกรรมการ คปสอ.ศรีสมเด็จ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตลอดจุดอ่อน จุดแข็ง และโอกาสพัฒนาในประเด็นสำคัญ รวมทั้งการวางแผนพัฒนางาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒แสดงความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only