EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
>> หนังสือเชิญเข้าอบรมความรู้การป้องกันปราบปรามการทุจริต

>> รายชื่อเข้าอบรมความรู้การป้องกันปราบปรามการทุจริต

>> รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2562 รอบที่ 1

>> ประกาศความร่วมมือป้องกันการทุจริต


แสดงความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only