EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
>> แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลแผนปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

>> บันทึกเสนอแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2562

>> แผนปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลและปราบปรามการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2562แสดงความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only