EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
>> แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลสรุปผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

>> การดำเนินงานตามตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เปรียบเทียบระดับจังหวัด)

>> สรุปผลงานภาพรวมอำเภอศรีสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

>> สรุปผลงานตามตัวชี้วัด รายพื้นที่อำเภอศรีสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


แสดงความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only