EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
>> ขั้นตอนการให้บริการรับรองการมีสิทธิรับการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (อสม.)

>> ระบบการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน กรณีจัดการร้องเรียน

>> แผ่นพับประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

>> คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์


แสดงความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only