EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี


>> ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

>> ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

>> จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

>> บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่

>> แผนการจัดหาพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562

แสดงความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only