ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง /แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง /แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

>> แผนงบประมาณดำเนินงาน( FixedCost) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


>> แผนพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบดำเนินงาน)


>> แผนพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบ สสส.)


>> ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


>> แผนจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564


>> แจ้งจัดสรรงบประมาณดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (FixedCost)


>> แจ้งจัดสรรงบประมาณดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบดำเนินงาน พชอ.)


ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

>> แผนงบดำเนินงาน พชอ. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

>> แผนงบประมาณดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 FixedCost

>> แจ้งจัดสรรงบประมาณดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบดำเนินงาน พชอ.)ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

>> ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

>> จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ปี 2562

>> แผนงบดำเนินงาน พชอ. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

>> แผนงบดำเนินงาน FixedCost สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

>> แผนการจัดหาพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562

>> แจ้งจัดสรรงบประมาณดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (FixedCost)

>> แจ้งจัดสรรงบประมาณดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบดำเนินงาน พชอ.)

แสดงความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only