คำสั่ง /ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานคำสั่ง /ระเบียบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน>> คำสั่งจังหวัด ที่ 3654/2561 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 (มอบอำนาจของรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด)

>> คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 897/2559 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เรื่อง มอบอำนาจเป็นผู้บังคับบัญชา

>> คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 282/2555 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2555 เรื่อง มอบอำนาจให้อนุมัติเงินยืม

>>  คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1895/2561 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เรื่อง มอบอำนาจจ่ายเงินบำรุง

>> คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ(สสอ./รพ.สต.) 

>> คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี  หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ(สสอ./รพ.สต.)


แสดงความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only