โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาก - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ

728x90 AdSpace

Trending

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาก

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านบาก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

บุคลากร

นายพิทักษ์  โทนหงสา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาก


นางภาราดา  สีลาโส
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นายวิชัย  พลเมือง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นางจิตติมา  พลเมือง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


ข้อมูลทั่วไป(31 ม.ค.2561)

สถานีอนามัยบ้านบากโดนน้อย(รพ.สต.บ้านบาก) ก่อตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2540 ตั้งอยู่ที่บ้านโดนน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านบาก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ดินราชพัสดุ เลขที่ รอ.577 มีพื้นที่ 2 ไร่ – งาน 78 ตารางวา ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอศรีสมเด็จ 3 กิโลเมตร
รพ.สต.บ้านบาก ตั้งอยู่ห่างศูนย์สุขภาพชุมชนหลัก โรงพยาบาลศรีสมเด็จ 4 กิโลเมตร มีเจ้าหน้าที่ประจำ รพ.สต. 4 คน ให้บริการประชาชนทั่วไปด้าน รักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค และฟื้นฟูสุขภาพ รับผิดชอบตำบลบ้านบาก 8 หมู่บ้าน570 หลังคาเรือน มีประชากรในพื้นที่ ทั้งหมด 2,832 คน แยกเป็น ชาย 1,416 คน และ หญิง 1,416 คน
ทิศเหนือ ติดกับตำบลศรีสมเด็จ และตำบลสวนจิก
ทิศใต้ ติดกับตำบลหนองแวงควง
ทิศตะวันออกติดกับตำบลโพธิ์ทอง และตำบลเมืองเปลือย
ทิศตะวันตกติดกับตำบลศรีสมเด็จ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาก Reviewed by เครือข่ายสุขภาพ อําเภอศรีสมเด็จ on 16:28 Rating: 5 ที่ตั้ง :  หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านบาก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด บุคลากร นายพิทักษ์  โทนหงสา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ...

ไม่มีความคิดเห็น: