โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์สัย - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ

728x90 AdSpace

Trending

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์สัย

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

บุคลากร

นางประกายวัลย์  มณีกัญญ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์สัย


นายทวีศักดิ์  ลุนนี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นางกุลทรัพย์  ลุนนี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นางเยาวลักษณ์  คำโนนงิ้ว
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางนิติพร  หานนท์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางนิตยา  บุญรักษ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน


ข้อมูลทั่วไป(31 ม.ค.2561)

สถานีอนามัยบ้านโพธิ์สัย(รพ.สต.โพธิ์สัย) ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดทำการเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2537 ตั้งอยู่ที่บ้านโพธิ์สัย หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด บนเนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน ติดถนนลาดยาง เป็นอาคาร 2 ชั้น ตามแบบของกระทรวงสาธารณสุขที่ 8170/36 โดยมีข้อมูลพื้นฐานพอสังเขปดังนี้
ตำบลโพธิ์สัยมีพื้นที่ทั้งหมด 17,562.5 ไร่ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ด 20 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกตามถนนหลวงสายหลักที่ 23 ถนนแจ้งสนิท เส้นทางร้อยเอ็ด – มหาสารคาม อยู่ห่างจากตัวอำเภอศรีสมเด็จ 15 กิโลเมตร มีอาณาเขตการติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ ติดกับตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออกติดกับตำบลปอภาร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตกติดกับตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 10 หมู่บ้าน 1,094 หลังคาเรือน ประชากร 5,013 คน มีเจ้าหน้าที่ประจำ รพ.สต. 4 คน ( อัตราส่วน จนท. : หลังคาเรือน : ประชากร = 1 : 273 : 1,253 ) มีโรงเรียนในเขตรับผิดชอบของสถานีอนามัย 4 แห่ง ( ไม่รวมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดและโรงเรียนอนุบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ) มี ศสมช. 10 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง วัด 11 แห่ง มีหน่วยงานราชการในพื้นที่ คือ กองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และสถานีทดลองเกษตรกรรม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่น่าสนใจคือ อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่งและสนามกอล์ฟขนาดมาตรฐานของค่าย พล ร.6

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์สัย Reviewed by เครือข่ายสุขภาพ อําเภอศรีสมเด็จ on 16:22 Rating: 5 ที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด บุคลากร นางประกายวัลย์  มณีกัญญ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภา...

ไม่มีความคิดเห็น: